Stretnutie na UCM v Trnave

Stretnutie na UCM v Trnave

Posted on 23jan

Stretnutie na UCM v Trnave

by SAAPM

23.1.2020 sa na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo stretnutie, na ktorom sme hľadali prieniky našich záujmov a možnosti pre spoluprácu. Zisťovali sme, kto je v čom hviezda, ako môžeme žiariť spolu. Napíšeme spolu vysokoškolskú učebnicu. Chceme ponúknuť študentom študijný materiál s multimediálnym obsahom o riadení ľudí v digitálnom svete. Bude to bilinguálna (slovensko-anglická) kniha o prvom a poslednom, čom im akadémia o riadení ľudských zdrojov vie ponúknuť. Svoj zámer chceme podporiť projektom KEGA. 

Vzájomné inšpirácie vo výskume viedli k spoločnej metodike skúmania. Všetci by sme chceli vedieť, ako sa podniky pripravujú na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Chceme zistiť, na čo sa tešia, čoho sa boja, čo vidia ako dôležité teraz a čo tušia, že ich čaká. Pripravili sme dotazníkový prieskum SAAPM a rok budeme skúmať riadenie ľudí 4.0. Všetky zistenia, súvislosti, závislosti, implikácie, extrapolácie, aj chyby, odchýlky a paradoxy budeme publikovať kde sa dá, aby sme prispeli k poznaniu.


Back to Top