Kick-off meeting SAAPM

Kick-off meeting SAAPM

Posted on 09sep

Kick-off meeting SAAPM

by SAAPM

9.9.2019 sa na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konal kick-off meeting Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM). Založili sme sa, pretože chceme pracovať spolu, pretože chceme intenzívne a transparentne prispievať k poznaniu o riadení ľudí. Združenie vzniklo za účelom vytvoriť a udržiavať podmienky pre aktívne odborné fórum personálneho manažmentu pre akademikov, ich spoluprácu s hospodárskou praxou a inštitúciami v medzinárodnom prostredí. Zišli sme sa zo všetkých kútov Slovenska. Zakladajúcim členmi združenia sú zástupcovia významných univerzít na Slovensku (Žilinská Univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Technická Univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická Univerzita v Bratislave). Prvý krát sme sa stretli pri Dunaji. Ďalšie stretnutia smerujú k Tatrám. 

sdr

Back to Top