Projekty

2023 - 2024

Industry 4.0

V SAAPM sa aktuálne najviac venujeme téme 4.0 Industry. Chceme zistiť, ako sú súčasné systémy riadenia ľudských zdrojov v podnikoch na Slovensku pripravené na riadenie ľudí v podmienkach priemyslu 4.0.

Viac

2023 - 2024

Minulé, súčasné a budúce výzvy riadenia ľudských zdrojov v krajinách V4

Projekt je kombináciou rôznych aktivít, workshopov, primárneho zberu dát, prípravy písomných materiálov a publikovania výsledkov v profesijných, odborných a vedeckých periodikách a na stránkach inštitúcií zaoberajúcich sa RĽZ v krajinách V4.

Viac

2022 - 2024

Riadenie ľudí v digitálnom svete

Bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom.

Viac

Back to Top