Naše publikácie

Smerek, L. – Stachová, K. 2023. Managing Human Resources in Slovakia 1998 - 2018. Scientific mongraph.

Viac

Smerek, L. – Vetráková, M. – Šimočková, I. 2021. International Human Resource Management System. UTH Radom

Viac

Smerek, L. – Vetráková, M. 2020. Managerial Communication. Banská Bystrica: Belianum.

Viac

Smerek, L. – Ďurian, J. 2021. Manažment ľudských zdrojov. Banská Bystrica: Belianum.

Viac

Joniaková, Z. – Gálik, R. – Blštáková, J. - Tarišková, N. 2016. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Wolters Kluwer.

Bajzíková, Ľ., Fratričová, J. 2019. Základy personálneho manažmentu: Akademicko-praktický sprievodca v oblastiach manažmentu pracovných výkonov, pracovnej motivácie a odmeňovania. Bratislava: Univerzita Komenského

Viac

Fratričová, J. 2020. Praktické cvičenia zo základov personálneho manažmentu. Bratislava: Univerzita Komenského.

Viac

Stacho, Z. - Stachová, K. 2017. Organizácia manažérskej práce. Bratislava: Wolters Kluwer.

Viac

Bajzíková, Ľ., Kirchmayer, Z., Fratričová, J. 2019. Základy personálneho manažmentu: Akademicko-praktický sprievodca k analýze pracovných pozícií, personálnemu plánovaniu, náboru a výberu zamestnancov. Bratislava: Univerzita Komenského.

Viac

Fratričová, J. 2020. Praktické cvičenia zo základov personálneho manažmentu. Bratislava: Univerzita Komenského.

Viac

Kachaňáková, A. - Stachová, K. - Stacho, Z. 2013. Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. Bratislava: Iura Edition.

Viac

Stacho, Z. - Stachová, K. 2017. Organizácia manažérskej práce. Bratislava: Wolters Kluwer.

Viac

Back to Top