Naše publikácie

Motivácia a spokojnosť zamestnancov podniku

Ďurian, J. – Hitka, M. – Lipoldová, M. – Stacho, Z. (2023)

Viac

Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu

Mičiak, M. – Kucharčíková, A. (2023)

Viac

Managing Human Resources in Slovakia in 1998 - 2018

Stachová, K. – Smerek, L. (2023)

Viac

Manažment ľudských zdrojov

Stachová, K. – Stacho, Z. (2023)

Viac

Six Sigma v dopravných službách

Nedeliaková, E. – Štefancová, V. (2023)

Viac

Odmeňovanie

Bajzíková, Ľ. – Bajzík, P. – Vojteková, M. (2022)

Viac

Medzinárodný manažment ľudských zdrojov

Bajzíková, Ľ. – Bajzík, P. (2022)

Viac

Riadenie ľudských zdrojov

Joniaková, Z. – Gálik, R. – Blštáková, J. – Tarišková, N. (2022)

Viac

Riadenie ľudí v digitálnej a post-pandemickej dobe

Stachová, K. – Blštáková, J. – Stacho, Z. (2021)

Viac

International Human Resource Management System

Smerek, L. – Vetráková, M. – Šimočková, I. (2021)

Viac

Manažment ľudských zdrojov

Smerek, L. – Ďurian, J. (2021)

Viac

Organization of managerial work

Smerek, L. – Vetráková, M. (2021)

Viac

Managerial Communication

Smerek, L. – Vetráková, M. (2020)

Viac

Základy manažmentu

Stacho, Z. – Stachová, K. (2020)

Viac

Praktické cvičenia zo základov personálneho manažmentu

Fratričová, J. (2020)

Viac

Základy personálneho manažmentu Akademicko-praktický sprievodca v oblastiach manažmentu pracovných výkonov, pracovnej motivácie a odmeňovania

Bajzíková, Ľ. – Fratričová, J. (2019)

Viac

Základy personálneho manažmentu Akademicko-praktický sprievodca k analýze pracovných pozícií, personálnemu plánovaniu, náboru a výberu zamestnancov

Bajzíková, Ľ. – Kirchmayer, Z. – Fratričová, J. (2019)

Viac

Synergia v kvalite služieb železničnej dopravy

Nedeliaková, E. – Štefancová, V. – Panák, M. (2019)

Viac

Organizácia manažérskej práce

Stacho, Z. – Stachová, K. (2017)

Viac

Riadenie ľudských zdrojov

Joniaková, Z. – Gálik, R. – Blštáková, J. – Tarišková, N. (2016)

Viac

Back to Top