Stretnutie v Tajove

16.-17.9 2021

V septembri sme usporiadali konferenciu, na ktorej členovia SAAPM diskutovali o výsledkoch svojich
výskumov. Hľadali sme prieniky spoločných tém a možnosti pre spoluprácu. Zasadanie, ktoré sa
konalo 16.-17.9 2021 organizačne podporila Slovenská Technická Univerzita vo Zvolene. Konferencia
na tému Súčasnosť a predikcia zmien v personálnom manažmente priniesla veľa nových myšlienok
o budúcnosti sveta práce, využití potenciálu zamestnancov 50+, o virtuálnom pracovnom prostredí
ako novej realite. Diskutované témy v podobe zborníka abstraktov nájdete tu.


Členovia SAAPM v roku 2020 spoluorganizovali konferenciu EAI (European Alliance for Innovation) Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Mobility.

Konferencia sa konala 4. decembra v on-line priestore pod vedením doc. M.A. Dagmar Cagáňovej, Ph.D. zo Slovenskej technickej univerzity v Trnave.  Bola zameraná na Internet of Things and Smart Cities. Na konferencií boli prezentované príspevky z výskumov, realizovaných  na Slovensku aj zo zahraničia. Príspevky budú publikované  v SpringerLink Digital Library.

EAI Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Smart Cities


Stretnutie na UCM v Trnave II

Posted on 06dec

Stretli sme sa opäť 10. 9. 2020 (aj napriek Corone). Témou boli spoločné projekty a aktivity. 

V blízkej budúcnosti plánujeme spoločnú multimediálnu učebnicu, na ktorej podobe a príprave participujú učitelia šiestich univerzít. Výsledkom bude „Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningového modulu s multimediálnym obsahom“

Rozširujeme tiež prácu na projekte, skúmajúcom pripravenosť podnikov na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Zbierať dáta formou dotazníkového prieskumu budeme aj v spolupráci s Poľskom, Maďarskom a Ruskom. Na výsledky sa tešíme.

Bude nám cťou, ak sa nám podarí získať pre posilnenie spolupráce s praxou podporu  združenia HRcomm a Profesie. 

Rozšírili sme svoje rady o múdrych a šikovných ľudí. Pridali sa Zuzka Kirchmayer a Janka Fratričová z Fakulty manažmentu UK v Bratislave. Sme radi, že nastúpili na palubu a tešíme sa na intenzívnu spoluprácu v búrlivých vodách neistej doby. 


Online meeting SAAPM

Posted on 20mar

V marci a v júni 2020 sme sa (ne)stretli v pyžame. On-line meeting všeličo dovolí. Vymieňali sme si skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Obrazovka s bodkami, na ktorých sú iniciály študentov chce byť nový normál vzdelávania v on-line svete. Keď chýba interpersonálna interakcia, našim mozgom chýba veľa podstatných informácií. Pripravili sme sa o vnemy bio-chemické, neverbálneho prejavu, kvalitu spätnej väzby. Celý priestor pre vzdelávanie sa zmenšil na rozmer niekoľko palcov a stratil (nie len) jednu dimenziu. Naviac si skáčeme do reči a tvorivá diskusia si vyžaduje poradovníkový systém, čím sa strácajú nápady aj energia. Ale boli (mohli) sme sa stretnúť v pyžame.


Stretnutie na UCM v Trnave

Posted on 23jan

23.1.2020 sa na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo stretnutie, na ktorom sme hľadali prieniky našich záujmov a možnosti pre spoluprácu. Zisťovali sme, kto je v čom hviezda, ako môžeme žiariť spolu. Napíšeme spolu vysokoškolskú učebnicu. Chceme ponúknuť študentom študijný materiál s multimediálnym obsahom o riadení ľudí v digitálnom svete. Bude to bilinguálna (slovensko-anglická) kniha o prvom a poslednom, čom im akadémia o riadení ľudských zdrojov vie ponúknuť. Svoj zámer chceme podporiť projektom KEGA. 

Vzájomné inšpirácie vo výskume viedli k spoločnej metodike skúmania. Všetci by sme chceli vedieť, ako sa podniky pripravujú na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Chceme zistiť, na čo sa tešia, čoho sa boja, čo vidia ako dôležité teraz a čo tušia, že ich čaká. Pripravili sme dotazníkový prieskum SAAPM a rok budeme skúmať riadenie ľudí 4.0. Všetky zistenia, súvislosti, závislosti, implikácie, extrapolácie, aj chyby, odchýlky a paradoxy budeme publikovať kde sa dá, aby sme prispeli k poznaniu.


Kick-off meeting SAAPM

Posted on 09sep

9.9.2019 sa na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konal kick-off meeting Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM). Založili sme sa, pretože chceme pracovať spolu, pretože chceme intenzívne a transparentne prispievať k poznaniu o riadení ľudí. Združenie vzniklo za účelom vytvoriť a udržiavať podmienky pre aktívne odborné fórum personálneho manažmentu pre akademikov, ich spoluprácu s hospodárskou praxou a inštitúciami v medzinárodnom prostredí. Zišli sme sa zo všetkých kútov Slovenska. Zakladajúcim členmi združenia sú zástupcovia významných univerzít na Slovensku (Žilinská Univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Technická Univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická Univerzita v Bratislave). Prvý krát sme sa stretli pri Dunaji. Ďalšie stretnutia smerujú k Tatrám. 

sdr

Back to Top