Online meeting SAAPM

Online meeting SAAPM

Posted on 20mar

Online meeting SAAPM

by SAAPM

V marci a v júni 2020 sme sa (ne)stretli v pyžame. On-line meeting všeličo dovolí. Vymieňali sme si skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Obrazovka s bodkami, na ktorých sú iniciály študentov chce byť nový normál vzdelávania v on-line svete. Keď chýba interpersonálna interakcia, našim mozgom chýba veľa podstatných informácií. Pripravili sme sa o vnemy bio-chemické, neverbálneho prejavu, kvalitu spätnej väzby. Celý priestor pre vzdelávanie sa zmenšil na rozmer niekoľko palcov a stratil (nie len) jednu dimenziu. Naviac si skáčeme do reči a tvorivá diskusia si vyžaduje poradovníkový systém, čím sa strácajú nápady aj energia. Ale boli (mohli) sme sa stretnúť v pyžame.


Back to Top