Stretnutie na UCM v Trnave II

Stretnutie na UCM v Trnave II

Posted on 06dec

Stretnutie na UCM v Trnave II

by SAAPM

Stretli sme sa opäť 10. 9. 2020 (aj napriek Corone). Témou boli spoločné projekty a aktivity. 

V blízkej budúcnosti plánujeme spoločnú multimediálnu učebnicu, na ktorej podobe a príprave participujú učitelia šiestich univerzít. Výsledkom bude „Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningového modulu s multimediálnym obsahom“

Rozširujeme tiež prácu na projekte, skúmajúcom pripravenosť podnikov na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Zbierať dáta formou dotazníkového prieskumu budeme aj v spolupráci s Poľskom, Maďarskom a Ruskom. Na výsledky sa tešíme.

Bude nám cťou, ak sa nám podarí získať pre posilnenie spolupráce s praxou podporu  združenia HRcomm a Profesie. 

Rozšírili sme svoje rady o múdrych a šikovných ľudí. Pridali sa Zuzka Kirchmayer a Janka Fratričová z Fakulty manažmentu UK v Bratislave. Sme radi, že nastúpili na palubu a tešíme sa na intenzívnu spoluprácu v búrlivých vodách neistej doby. 


Back to Top