Konferencia HR v priemysle 4.0 a vzdelávací seminár Ako urobiť E-learning zaujímavým nástrojom vzdelávania aj pre generáciu Z

Bratislava, 12. – 13. 9. 2023

Konferencia HR v Priemysle 4.0 sa konala v Bratislave na pôde GROW UP. Bola spojená so vzdelávacím seminárom Ako urobiť E-learning zaujímavým nástrojom vzdelávania aj pre generáciu Z.

Back to Top