Industry 4.0

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/industry-40-fourth-industrial-revolution-ingersol-selvaraj/

V SAAPM sa aktuálne najviac venujeme téme Industry 4.0. Zháňame granty na podporu preskúmania zmien vonkajšieho a vnútorného prostredia podnikov so zámerom identifikovať dôsledky pre riadenie ľudí v podnikovej praxi na Slovensku a definovať cesty budovania konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom systémov riadenia ľudských zdrojov v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie (priemyslu 4.0).

Chceme zistiť, ako sú súčasné systémy riadenia ľudských zdrojov v podnikoch na Slovensku pripravené na riadenie ľudí v podmienkach priemyslu 4.0. Prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu overujeme, ako sú slovenské podniky pripravené na zmeny, ako sú na ich zvládnutie vybavené hodnotovo, systémovo, metodicky.

Ak by ste mali chuť pridať sa, link na vyplnenie dotazníka nájdete tu:
Back to Top