Konferencia a vzdelávací seminár Riadenie ľudí v digitálnom svete

Zvolen, 1. – 2. 2. 2023

Členovia SAAPM sa začiatkom roka 2023 opäť stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii „Riadenie ľudí v digitálnom svete“ vo Zvolene, ktorá bola platformou pre  prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti personálneho manažmentu v kontexte permanentných zmien. Druhý deň sa niesol v znamení rovnomenného vzdelávacieho seminára.

Výstupom z konferencie je zborník abstraktov „Riadenie ľudí v digitálnom svete“.

Back to Top