Konferencia vo Zvolene

Konferencia vo Zvolene

by SAAPMCategories konferencie

1.-2.2.2023

Členovia SAAPM sa začiatkom roka 2023 opäť stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii
„Riadenie ľudí v digitálnom svete“ vo Zvolene, ktorá bola platformou pre  prezentáciu
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti personálneho manažmentu v kontexte permanentných zmien.

Výstupom z konferencie je zborník abstraktov „Riadenie ľudí v digitálnom svete“ https://imucm.sk/wp-content/uploads/2023/03/Zbornnik-abstraktov-Konferencia-Zvolen-2023.pdf

.


Back to Top