Výročné stretnutie SAAPM 2022 v Poprade

10.-11.11.2022

Výročné stretnutie SAAPM 2022 sa konalo v rámci 4. ročníka konferencie Poprad Economic and Management Forum (PEMF) 2022. Bolo plné inšpiratívnych myšlienok v oblasti ľudských zdrojov, leadershipu a profesionálnej komunikácie. Ďakujeme predsedníčke Kataríne Stachovej za organizáciu stretnutia a všetkým zúčastneným členom za príjemnú a poučnú atmosféru.


1.-2.2.2023

Členovia SAAPM sa začiatkom roka 2023 opäť stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii
„Riadenie ľudí v digitálnom svete“ vo Zvolene, ktorá bola platformou pre  prezentáciu
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti personálneho manažmentu v kontexte permanentných zmien.

Výstupom z konferencie je zborník abstraktov „Riadenie ľudí v digitálnom svete“ https://imucm.sk/wp-content/uploads/2023/03/Zbornnik-abstraktov-Konferencia-Zvolen-2023.pdf

.


Stretnutie v Tajove

by SAAPMCategories konferencieNekomentované

16.-17.9 2021

V septembri sme usporiadali konferenciu, na ktorej členovia SAAPM diskutovali o výsledkoch svojich
výskumov. Hľadali sme prieniky spoločných tém a možnosti pre spoluprácu. Zasadanie, ktoré sa
konalo 16.-17.9 2021 organizačne podporila Slovenská Technická Univerzita vo Zvolene. Konferencia
na tému Súčasnosť a predikcia zmien v personálnom manažmente priniesla veľa nových myšlienok
o budúcnosti sveta práce, využití potenciálu zamestnancov 50+, o virtuálnom pracovnom prostredí
ako novej realite. Diskutované témy v podobe zborníka abstraktov nájdete tu.


Členovia SAAPM v roku 2020 spoluorganizovali konferenciu EAI (European Alliance for Innovation) Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Mobility.

Konferencia sa konala 4. decembra v on-line priestore pod vedením doc. M.A. Dagmar Cagáňovej, Ph.D. zo Slovenskej technickej univerzity v Trnave.  Bola zameraná na Internet of Things and Smart Cities. Na konferencií boli prezentované príspevky z výskumov, realizovaných  na Slovensku aj zo zahraničia. Príspevky budú publikované  v SpringerLink Digital Library.

EAI Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Smart Cities


Back to Top