4.0 Industry

4.0 Industry

Posted on 06dec

4.0 Industry

by SAAPMCategories meeting

V SAAPM sa aktuálne najviac venujeme téme 4.0 Industry. Zháňame granty na podporu preskúmania zmien vonkajšieho a vnútorného prostredia podnikov so zámerom identifikovať dôsledky pre riadenie ľudí v podnikovej praxi na Slovensku a definovať cesty budovania konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom systémov riadenia ľudských zdrojov v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie (priemyslu 4.0). 

Chceme zistiť, ako sú súčasné systémy riadenia ľudských zdrojov v podnikoch na Slovensku pripravené  na riadenie ľudí v podmienkach priemyslu 4.0. Prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu overujeme, ako sú slovenské podniky pripravené na zmeny, ako sú na ich zvládnutie vybavené hodnotovo, systémovo, metodicky. 

Ak by ste mali chuť pridať sa, link na vyplnenie dotazníka nájdete tu:

https://forms.gle/76qr5mmYHgTAJmH3A


Back to Top